Máte aktivní či pasivní zákazníky?

Máte aktivní či pasivní zákazníky?

Podnikatel, který chce začít obchodovat na webu, by se měl zamyslet nad tím, jakou povahu mají jeho zákazníci. Někdy se paradoxně totiž nevyplatí vstupovat do elektronického světa vůbec.

Výzkum, provedený na **Vanderbilt University** měl za úkol zjistit, jakým způsobem zákazníci využívají Internet. Vyšlo najevo, že existují dvě skupiny zákazníků, u nichž je způsob používání Internetu dán jejich pohledem na svět a sebe sama. Můžeme je označit za aktivní a pasivní.

Aktivní zákazníci jsou přesvědčeni, že za svůj život nesou odpovědnost sami. Internet využívají aktivně a rádi, protože zde získané informace přispívají ke zkvalitnění jejich života. Pasivní zákazníci se na druhou stranu domnívají, že za svůj osud nejsou odpovědní, že je předem určen a že jej nemohou změnit. Ti používají Internet spíše pro zábavu, nikoli však k vlastnímu zdokonalení. Právě tyto vlastnosti do značné míry také určují úspěch určité marketingové strategie.

Podnikatelé by tedy měli při tvorbě marketingových strategií vsadit u aktivních zákazníků spíše na jednoduchost a možnost získat určité informace, zatímco pasivní zákazníci dávají přednost hravosti, animacím a kreativní reklamě.

**Datum vydání:** II/2002
Zdroj: ClickZ - americký portál zaměřený na digitální marketing
Zobrazit přehled článků ze zdroje ClickZ