Manažeři, informační technologie a sítě

Svět, spojený sítěmi a využívající ve zvýšené míře informační technologie, je sice dokonalejší, ale také zranitelnější. Chod podniku závisí na spolehlivosti těchto technologií a mohou jej velmi rychle vyvést z rovnováhy viry či útoky hackerů. Následky těchto událostí jsou nedozírné – miliónové ztráty, výpadky produkce, nespokojenost zákazníků...

Je tedy nutné vytvořit účinnou strategii IT, která zaručuje maximální spolehlivost a využívá analýzy rizik, managementu nákladů a hodnocení případného ohrožení. Je zde samozřejmě nutná určitá personalizace, protože například výrobce obuvi potřebuje jinou bezpečnostní koncepci než banka. Tuto strategii by měla zajišťovat oddělení IT.

Mnoho firem považuje oddělení IT za nákladový faktor, tato představa je však v kontextu výše uvedených informací mylná. Oddělení IT mají na starosti právě řízení rizik spojených s technologiemi, takže jsou velmi důležitá. Je však nutné, aby na případné výdaje vždy dohlížela odpovědná osoba – tedy výkonný ředitel oddělení IT (zkratka CIO), jako je tomu v USA. Ten zprostředkovává komunikaci mezi oddělením IT a vyšším vedením a schvaluje všechny výdaje a investice do IT, které se plánují.

**Datum vydání:** II/2002
Zdroj: Manager Magazin - Německý portál pro manažery. Informace z politiky, ekonomiky, podnikání a e-businessu.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Manager Magazin