Má váš firemní web všech pět P?

Má váš firemní web všech pět P?

Jak má vypadat správný firemní web? Autor článku hovořil s několika podnikateli, kteří jsou ve svém oboru velmi úspěšní, o významu webových stránek a o tom, jak jejich prostřednictvím a s jejich pomocí dosáhnout úspěchu. Podnikatelé, kteří jsou autory či spolutvůrci úspěšných webových stránek, totiž mají několik důležitých společných vlastností:
* Nebáli se Internetu. Jeden z dotazovaných neměl před umístěním firemních stránek na web vůbec představu o tom, jak Internet funguje, ale nebál se alespoň nějak začít. Na předchozí znalosti této problematiky nezáleží – stránky nemusí být perfektní, ale je nutné je pravidelně zdokonalovat.
* Zaměřili se pouze na jednu věc a snažili se ji dělat dobře. Každý z dotazovaných manažerů se snažil vytvořit kvalitní marketingovou strategii pouze pro jeden výrobek nebo službu a po dosažení úspěchu se přesunul na další. Cest k cíli je několik – někdo si udělá reklamu ve vyhledávači, jiný zase píše články pro internetové magazíny.
* Všichni dělali chyby. Některé z nich byly navíc velmi nákladné. Proto radí všem ostatním podnikatelům, aby nenechávali své další vzdělávání a rozvoj na náhodě, ale aby se na druhou stranu nebáli experimentovat.
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com