Kdo se bojí elektronického obchodování?

Kdo se bojí elektronického obchodování?

Úspěšnost e-komerce je těžko měřitelná. Přesto je známo, že na americkém trhu zaujímá tento druh obchodu přibližně jedno procento. Odborníci pak předpokládají maximální nárůst do pěti procent
z celkového trhu.

Internet totiž nabízí značně omezené možnosti prezentace. Zákazníci dávají přednost tradičním kamenným obchodům, kde si mohou zboží dobře prohlédnout, mohou využít i dalších smyslů a navíc mohou v obchodě potkat někoho známého. Takové možnosti elektronické nakupování nenabízí.

Problém je tedy v omezenosti nástrojů, které Internet nabízí. Přesto se objevují firmy, které se snaží těchto nástrojů efektivně využívat a nabízejí například virtuální modely zboží. Některé oděvní podniky dokonce začaly používat jakési virtuální šatny, kde si může zákazník zboží vyzkoušet.

Oba typy obchodování mají samozřejmě své výhody i nevýhody. Předností e-komerce bývá například 24hodinový přístup, výrazné slevy a v neposlední řadě rychlost a pohodlí. Proto se v poslední době začíná objevovat ještě nový model obchodování. Tím je spojení obou výše uvedených typů, které umožňuje eliminaci nevýhodných a soustředění výhodných prvků e-komerce a off-line obchodování.

**Datum vydání: III/2002**
Zdroj: CRM Daily - americký portál věnovaný CRM a knowledge managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje CRM Daily