Kde je etika v elektronickém světě?

Jedním z následků podvodných jednání, korupčních skandálů a zhroucení velkých firem bylo globální odsouzení porušování základních etických norem. Hned vedle toho se však začaly objevovat i zcela vážné rady, jak zacházet s informacemi tak, aby nemohly posloužit případnému vyšetřování nelegálních postupů firem. Namísto hledání způsobů, jak zabránit podvodům, se začalo řešit, jak zabránit tomu, aby byly odhaleny.

V oblasti počítačů a internetu, která má pouze krátkou historii, stále převažuje řešení technických problémů nad otázkami etických principů a zásad. Přesto se ve firmách začínají objevovat první etické kodexy. Nejlepším způsobem, jak dosáhnout toho, aby etické principy byly v souladu se skutečnými postoji a činny firmy, je však kontrola veřejnosti. Etické veřejné kontrole nejlépe vyhoví otevřené firmy, které dokáží komunikovat nejen se zákazníky, ale také s vlastními zaměstnanci a širokou veřejností.

-kk-

Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny