Jste závislí na Internetu?

Jste závislí na Internetu?

Závislý může být člověk podle odborníků prakticky na všem. V současné době je kromě závislosti na alkoholu, cigaretách, sexu nebo cvičení aktuální zejména tzv. technologická závislost, neboli závislost na technice. Ta zahrnuje nyní zvláště závislost na Internetu, která je na rozdíl například od sledování televize závislostí aktivní. Mezi základní symptomy závislosti obecně počítáme: vzrůstající důležitost určitého fenoménu v lidském životě, změny nálady, zvyšování tolerance na určitou látku nebo činnost, abstinenční příznaky, vznikající konflikt mezi závislostí a okolním světem a recidivy - opětovné návraty do dřívějších stavů vyvolaných činností, na níž je člověk závislý.

Důležité je také rozlišovat mezi fyzickou a psychickou závislostí. Psychická závislost znamená neodolatelnou touhu po určitém stavu, zatímco fyzická abstinenční příznaky fyzického rázu. Psychická závislost často přechází ve fyzickou. Závislost na Internetu je však nechemická (na rozdíl např. od závislosti na drogách), a proto se řada lidí mylně domnívá, že se ní fyzické příznaky dostavit nemohou. Ve skutečnosti však tomu tak není. I nechemické závislosti s sebou nesou fyzické symptomy, jako je například bolest hlavy či snížená schopnost normálně fungovat v běžném každodenním životě.

Typický člověk závislý na Internetu je podle současných výzkumů mladý muž postrádající sociální zkušenosti s nízkým sebevědomím, často i nějakým handicapem. Internetu využívá ke komunikaci s lidmi, kterou by jinak nenavázal. Nejedná se však o přísné pravidlo. Článek nabízí ve svém závěru několik otázek, pomocí kterých se každý může o svém vztahu k Internetu dozvědět více. Odpoví-li však na více než sedm otázek kladně, měl by již uvažovat o návštěvě psychologa. Jedná se o otázky jako například:
- Nejste-li zrovna on-line, přemýšlíte, co budete dělat příště, až budete?
- Zhorší se vám nálada po tom, co se musíte odpojit od internetu?
- Měl jste kvůli internetu potíže s vykonáváním svých pracovních, rodinných, či školních povinností?
- Myslíte, že se kvůli internetu vídáte méně s přáteli?

**Datum vydání:** X/2002
Zdroj: ISDN Server - zpravodajství ze světa telekomunikací
Zobrazit přehled článků ze zdroje ISDN Server