Jazyk XML mění elektronické obchodování

Jazyk XML mění elektronické obchodování

XML (extensible markup language) je značkovací jazyk, který má potenciál posunout elektronické obchodování zase o kousek dál – umožňuje výměnu totiž dat mezi neslučitelnými systémy a podle některých analytiků se v posledních 12 měsících stal fakticky jakýmsi standardem ve internetové komunikaci a katalyzátorem webových služeb. Základním stavebním kamenem se stává XML i v CRM systémech.

Některé operační systémy již obsahují vestavěnou podporu tohoto jazyka, což poskytuje prostředí umožňující snadnou spolupráci po síti, na níž se mohou podílet dokonce i zákazníci – to je možné také díky tomu, že jsou systémy poskytovány včetně zdrojových kódů, čehož lze využít k přizpůsobení a modifikaci systému. Podpora XML umožňuje také výměnu dat mezi jakýmkoliv CRM software.

Odborníci upozorňují, že přes všechny výhody není XML všelékem – jeho velkým přínosem je sice možnost komunikace mezi aplikacemi přes firewall, elektronické obchodování však na tento krok není připraveno. Hodnota jazyka tkví především v jeho schématu a způsobu, jakým dokáže organizovat data. Se vstupem XML do oblasti e-komerce se začíná více vynořovat otázka bezpečnosti dat – někteří dodavatelé webových služeb již vyvíjejí systémy šifrování umožňující jejich bezpečné používání i v rámci XML.

**Datum vydání: VII/2002**
Zdroj: CRM Daily - americký portál věnovaný CRM a knowledge managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje CRM Daily