Jazyk jako příčina úspěchu v mezinárodní e-komerci

V dnešní době v moha zemích dochází k rozvoji globalizace a online tendencí. Aby se firmy udržely na trhu, je nutné expandovat i do zahraničí. Internet pomáhá odstraňovat bariéry mezi jednotlivými státy a nabízí ještě další možnosti, jak zahraniční trh oslovit. Pouze v sedmi státech je angličtina základním jazykem (500 milionů obyvatel), jejich obchody tvoří 30% celosvětové ekonomiky a populace představuje 8% z populace celosvětové.

Společnosti, které pokračují v obchodování na tomto zlomku světového trhu, opomíjí daleko širší potenciální trh. Dle posledních statistik navštěvuje internetové stránky 91 mil. obyvatel z anglicky mluvících zemí a 80 mil. z ostatních. Druhá skupina zaznamenala za několik posledních let osminásobný nárůst – v r. 1997 bylo totiž v ne-anglicky mluvících zemích pouze 10 mil. obyvatel užívajících Internet.

Začátkem tohoto roku se evropské měny sloučily v **Euro**, což umožní vstup na evropský trh i ne-evropským a malým společnostem. Američtí obchodníci se pyšní tím, že aniž by převáděli své stránky do cizího jazyka, mají 20% návštěvnost z jiných, většinou anglicky mluvících zemí. Tímto přístupem jim však uniká velká část zahraničního trhu. Z výzkumů vyplývá, že 80% evropských firem vytváří mnohojazyčné webové stránky. Lze tedy odhadnout, které společnosti mají větší šance obsadit zahraniční trh.
Zdroj: Global Reach - články o mezinárodním online marketingu, globalizaci a obchodování
Zobrazit přehled článků ze zdroje Global Reach