Jak zlepšit podnikový intranet

Jediným měřítkem úspěšnosti intranetu jsou spokojení uživatelé. Hojně využívaný intranet však stále není samozřejmostí, často bývá jen tzv. nutným zlem. Přiblížení intranetu uživatelům je ale jistě v silách každé společnosti. Vyžaduje to nejprve vytvoření specifického uživatelského rozhraní – intuitivního, jednoduchého a vizuálně kvalitního.

Intranet je především poskytovatel informací, jeho obsah by se měl tedy denně aktualizovat. Aktualizace je samozřejmě třeba provádět s ohledem na požadavky, zájmy a potřeby uživatelů. Vytváření nových materiálů pro intranet by nemělo být soustředěno do jednoho místa, mělo by probíhat vyváženým, poctivým a neotřelým způsobem.

Chce-li si společnost zajistit zájem o svůj intranet, měla by kromě již zmíněného přestat vydávat důležitá oznámení v papírové podobě a začít je umisťovat je přímo na stránky svého intranetu. S tím souvisí i informování uživatelů o novinkách. Zprávy o novinkách by se k uživatelům měly dostávat elektivní formou, nejlépe pomocí výběru příslušného odkazu **Novinky**. Kromě novinek by se měl uživatel intranetu jeho prostřednictvím seznamovat též s podnikovými směrnicemi, řády apod. Zapomínat by se nemělo ani na statistiky užívání, které mohou být užitečným vodítkem pro celou koncepci intranetu.

**Datum vydání:** VII/2002
Zdroj: Intranetjournal - implementace a využívání podnikových portálů, správy znalostí apod.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Intranetjournal