Jak vybudovat firemní webové stránky

Mnoho firem stále ještě vynakládá na provoz svých webových stránek více peněz, než by bylo nutné. Nemusí tomu tak být – pokud jsou tyto aktivity dobře naplánovány. Prvním krokem je rozhodnout se, jakému účelu by vlastně firemní stránky měly sloužit. Je rozdíl, zda budou oznamovat kvalifikaci a poslání, sloužit jako on-line verze vašich reklamních tiskovin a promotion nebo k přímému prodeji produktů. Je potřeba přesně vymezit vaše potřeby a získat dostatek informací o cenách, a to ještě před uzavřením smlouvy s dodavatelem. Ptejte se pro kdo bude vaše stránky používat, kolik bude předpokládaných návštěvníků, jak se o vašem webu dozvědí.

Měli byste také vědět, kdo se bude zabývat marketingem, kdo bude mít na starosti aktualizaci, zda bude lepší využít webhostingu nebo použít vlastní server – pro malou firmu může být výhodnější první možnost. Nebude zapotřebí přijmout nové zaměstnance? Jaké ekonomické výsledky očekáváte a za jak dlouho… Pokud nemáte zkušenosti s návrhem webových stránek, svěřte tento úkol jiné firmě – ušetřený čas můžete využít lépe pro běh vlastního podniku. Měli byste vědět, co očekáváte – ne vždycky dostanete to, za co jste zaplatili. Málokteré firmy nabízejí komplexní webhostingové služby od umístění stránek na server, přes registraci domény, design stránek po stránce programové i grafické, databáze, vyhledávání až po marketing a promotion jako základní.

Proto je třeba vyžádat si od dodavatele přehledný seznam všech služeb. Srovnejte nabídky několika firem. Zohledněte například to, kolik diskového prostoru budete mít k dispozici, jaká je přenosová kapacita linky, kolik dat je možné za stanovenou cenu přenést a jaké jsou poplatky za překročení měsíčního limitu a také zda budete mít přístup k vašim stránkám, abyste je mohli upravovat sami. Vyžádejte si reference, podívejte se na stránky, které firma již navrhovala – jak vypadají, jak rychle se načítají? Vypadají všechny stejně? Ptejte se předchozích zákazníků, jak byli se službami vašeho potenciálního dodavatele spokojeni.
Zdroj: Businesstown - Informace z marketingu, vedení firmy, řízení, personalistiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Businesstown