Jak se stát "e-manažerem"?

Jak se stát „e-manažerem“?

Všichni autoři publikací o řízení elektronického obchodu (e-business) tvrdí, že tento způsob podnikání se od klasického způsobu zcela liší. Při četbě pak zjistíme, že je všechno takřka stejné.

Elektronické podnikání mění požadavky na schopnosti manažerů, avšak nikoli zásadně. Každý, kdo je dobrým manažerem, může být též dobrým „e-manažerem“. Přesto některé věci nabývají větší důležitosti než dříve.

Článek se zabývá specifikací nejdůležitějších aspektů e-businessu, jako je rychlost rozhodování, dostupnost kvalitních lidí, otevřenost, schopnost spolupracovat, disciplína, komunikační strategie, správa informací zveřejňovaných na internetových stránkách, zaměření na zákazníka, správa znalostí a vedení příkladem.

Pro stoupence tradiční ekonomiky by tyto pojmy měly být velkou výzvou.

*Datum vydání:* 11/2000
Zdroj: The Economist - server prestižního britského týdeníku The Economist
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Economist