Jak se elektronický obchod promítne do znalostního kapitálu

V letošním roce se do středu pozornosti časopisů, obchodních setkání a výkonných konferencí dostalo nové téma. Za novou velkou příležitost ke zvýšení zisků je považován elektronický obchod mezi podniky (**B2B electronic commerce**).

Když portugalští a holandští mořeplavci začali obeplouvat Afriku a cestovat na střední východ, připravili tím o práci obchodníky z Benátek a Janova. Podobným způsobem dnes elektronický obchod typu **B2B** připravuje o práci velkoobchodníky, distributory, zprostředkovatele exportu a mnoho dalších.

Příkladem aplikace elektronického obchodu typu B2B je konsorcium výrobců automobilů **Covisint**. Společnosti sdružení **Covisint** sklízí více než polovinu zisků dostupných v daném sektoru, přitom jejich náklady na zpracování informací jsou vzhledem k cenám zboží malé. Očekává se, že s růstem společností sdružení **Covisint** budou ostatní společnosti nuceny snižovat náklady na správu znalostí. Podobné důsledky bude mít elektronický obchod typu B2B zřejmě i pro další průmyslová odvětví.

Pracovníci správy znalostí budou muset řešit otázky, které z projektů elektronického obchodu B2B mají nejlepší vyhlídky na shromažďování znalostního kapitálu. Současných 900 návrhů je v každém případě moc, většina jich bude muset být odmítnuta.

*Datum vydání:* 11/2000
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine