Jak řídit bezdrátové technologie

Bezdrátové technologie se rychle stávají nezbytnou součástí podnikání malých i velkých firem. Studie potvrzují, že firmy využívají bezdrátové komunikátory a další bezdrátové technologie ve větší míře, než se odhadovalo v minulých letech. Bezdrátové technologie již dávno neslouží jen pro elektronickou poštu. Pomáhají při většině obchodních úkolů, od prodeje a vztahů se zákazníky až po logistiku.

Využití bezdrátových technologií stoupá ve všech oblastech podnikání, nejdříve se však ujalo v oblasti veřejných služeb, telekomunikací, maloobchodu, médií a průmyslové výroby. Zaměstnanci distribučních a průmyslových firem například u sebe nosí malá elektronická zařízení pro kontrolu skladů a sledování pohybu produktů v reálném čase. V maloobchodech zase bezdrátová zařízení umožňují zákazníkům platit zboží kdekoli v obchodech a nestát dlouhé fronty.

Toto je několik výhod bezdrátových technologií:

- Snadná dostupnost. Roste počet aktivních bodů Wi-Fi dostupných z kaváren, veřejných parků a řady dalších míst. Lidé se mohou stále pohodlněji připojovat k internetu pomocí mobilních telefonů. Znamená to snadný přístup k firemním informacím bez nutnosti nacházet se na firemní půdě.

- Více produktivních porad. Bezdrátové propojení počítačů umožňuje účastníkům porad vidět na své obrazovce prezentace ostatních účastníků, takže již není třeba hledět společně na jeden počítač nebo z něho dlouze stahovat data. Je to také velká výhoda pro firmy s mobilními zaměstnanci a více kancelářemi. Zaměstnanci, kteří nebudou na místě mohou vidět stejně aktuální informace, ať už budou kdekoli v terénu.

I když mají bezdrátové technologie řadu dalších výhod, vzbuzují také znepokojení. V první řadě jde o bezpečnost. Článek proto shrnuje některá doporučení, která je třeba uvážit, abyste mohli využívat bezdrátové technologie bezpečně a efektivně.

- Měli byste vědět, proč bezdrátové technologie využíváte. Vstupní náklady na zavedení bezdrátových technologií sice klesají, ceny podpůrného softwaru, správy a údržby zařízení však mohou do budoucnosti znamenat příliš vysoké výdaje.

- Zkontrolujte oddělní IT. Zajistěte plán práce toho oddělení tak, aby se zaváděním nových technologií nevznikaly nové problémy, zejména s bezpečností.

- Neztraťte se mezi bezdrátovými zařízeními. Mobilita z pracoviště si snadno najde cestu i do vašeho domova. Stálá dostupnost pro klienty a kolegy pak může příliš zasahovat do vašeho osobního života.

-kk-

Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com