Jak má vypadat moderní systém správy dokumentů

Jak má vypadat moderní systém správy dokumentů

Systémy správy dokumentů nestíhají sledovat tempo, jímž společná pracoviště přecházejí na „digitální“ způsob práce. Zatímco první systémy fungovaly na principu katalogů a knihoven, přebírají nyní iniciativu diskusní místa a portály. To s sebou nese i změnu koncepce dokumentů.

Moderní systém správy dokumentů by neměl zachycovat pouze informační obsah, nýbrž i jednotlivé kroky, které vedly k jeho vytvoření. Systém by měl také podporovat práci specializovaných skupin na přetváření dokumentů do podoby nástrojů pro práci se znalostmi.

Za moderní nástroj správy dokumentů může posloužit např. server **SharePoint** od společnosti **Microsoft**, který využívá funkce kancelářské platformy **Office**. **SharePoint** dokáže spravovat informace z mnoha zdrojů (webové stránky, databáze **Lotus Notes** atd.).

Novou generaci představují dynamické systémy správy dokumentů. Ty dokáží reagovat na změny terminologie a obsahu dokumentů automatickou aktualizací systematiky. Mezi kandidáty na technologii univerzální práce s informacemi zaujímá výsadní postavení jazyk XML.

**Datum vydání: IX/2001**
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine