Jak má vypadat moderní systém správy dokumentů

Systémy správy dokumentů nestíhají sledovat tempo, jímž společná pracoviště přecházejí na „digitální“ způsob práce. Zatímco první systémy fungovaly na principu katalogů a knihoven, přebírají nyní iniciativu diskusní místa a portály. To s sebou nese i změnu koncepce dokumentů.

Moderní systém správy dokumentů by neměl zachycovat pouze informační obsah, nýbrž i jednotlivé kroky, které vedly k jeho vytvoření. Systém by měl také podporovat práci specializovaných skupin na přetváření dokumentů do podoby nástrojů pro práci se znalostmi.

Za moderní nástroj správy dokumentů může posloužit např. server **SharePoint** od společnosti **Microsoft**, který využívá funkce kancelářské platformy **Office**. **SharePoint** dokáže spravovat informace z mnoha zdrojů (webové stránky, databáze **Lotus Notes** atd.).

Novou generaci představují dynamické systémy správy dokumentů. Ty dokáží reagovat na změny terminologie a obsahu dokumentů automatickou aktualizací systematiky. Mezi kandidáty na technologii univerzální práce s informacemi zaujímá výsadní postavení jazyk XML.

**Datum vydání: IX/2001**
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine