Jak lépe zpřístupnit podnikový intranet koncovým uživatelům

Podnikový intranet je pro uživatele mnohdy příliš složitý, což je odrazuje od jeho užívání. Návrháři podnikových sítí často vytvářejí složité systémy na úkor srozumitelnosti a snadné orientace. Uživatel tak místo aby plýtval časem a složitě hledal informace na intranetu použije raději telefon nebo vlastní nohy a potřebné informace získá někde jinde. Nejjednodušší způsob jak zpřístupnit intranet uživatelům spočívá v tom podpořit je, aby se jej naučili ovládat sami. Podpora v tomto smyslu pomůže uživatelům v jejich práci a podnikům ušetří mnohé výdaje.

Konkrétně by intranety měly obsahovat i informace pro uživatele z řad naprostých začátečníků, které se nebudou vztahovat k podniku ani pracovním úkolům (např. úvod do informačních technologií, základy práce s PC). Vhodné je zavést i tzv. informační konference, na kterých se pracovníci se základy práce na PC a intranetu seznámí v přijatelné formě. Na škodu jistě není vytvoření uživatelské příručky.

Vhodným nástrojem pro uživatelovu lepší orientaci na intranetových stránkách je bezesporu „Typ dne“. Je to položka, která informuje o novinkách, uživatele na první pohled upoutá a usnadní mu tak další výběr informací. Uživatelé, jejichž znalost práce s intranetem je již na vyšší úrovni pak mohou ostatním pomáhat právě vybíráním a vytvářením těchto typů. Informace o práce s počítači a snadná orientace na intranetových stránkách jsou potom právě tím, co motivuje uživatele k tomu, aby se intranet naučili sami ovládat. Pomáhá jim v tom i oblíbená položka „Často kladené dotazy“ (FAQ). Technická podpora, kterou podnik svému intranetu zajišťuje musí být odborná a konzistentní.

**Datum vydání:** XI/2002
Zdroj: Intranetjournal - implementace a využívání podnikových portálů, správy znalostí apod.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Intranetjournal