IT oddělení opomíjejí web 2.0

Web 2.0 nabývá stále větší popularity i mezi firemními zákazníky. Mezi hlavní nástroje webu 2.0 nepatří jen nejznámější blogy a sociální sítě, ale také RSS čtečky, wiki nebo mash-upy, které podporují spolupráci lidí ve firmě i komunikaci mezi firmou a zákazníky.

Třeba společnost Goldcorp se díky chytrému využití sociálních sítí prakticky přes noc stala společností s hodnotou mnoha miliard dolarů. Využívání firemní wiki může mít přínos při přenosu znalostí mezi jednotlivými týmy.

Spolupráci nepodporují jen technologie, ale také organizační kultura. Tu však opět podporují technologie, mezi něž patří i web 2.0, který umožňuje snazší a efektivnější spolupráci lidí. Jak však ukázal výzkum analytické firmy IDC, který se zaměřil na řízení nástrojů webu 2.0 ve firmách, jsou nástroje podporující spolupráci lidí ve firmě ze dvou třetin ponechány bez jakéhokoli řízení IT oddělením. Že tyto aplikace nejsou řízeny IT oddělením, je zřejmě způsobeno tím, jak snadno se k nim mohou uživatelé dostat.

Za výhodu, že nástroje webu 2.0 neřídí IT oddělení, lze považovat rychlejší šíření těchto nástrojů a jejich nezávislost na centrálním rozhodování. V určitou chvíli by však takováto nejednotnost mohla způsobit nejednotné vystupování směrem k zákazníkům. Plýtvá též zbytečně prostředky. Z dlouhodobějšího hlediska je tedy lepší, aby IT oddělení řídilo i nástroje webu 2.0.

-hp-
Zdroj: Lupa - server o českém internetu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Lupa