Investice do IT a měření jejich ekonomických hodnot

Často se stává, že vedoucí finančního oddělení nebo oddělení informačních technologií po svých podřízených vyžadují vypracování modelu ekonomických hodnot plánované investice do počítačového vybavení. Když potřebujeme doložit nezbytnost určité investice, měli bychom se zabývat nejen tím, kdy ekonomické hodnoty měřit, ale také jak je měřit.

Metody měření jsou do značné míry dány jednak firemní kulturou a také její finanční situací a rozpočtem, který má k dispozici vedoucí finančního oddělení. Stejně rozdílná je i typologie a podstata technologií, do kterých chce firma investovat. V zásadě to znamená, že některé investice jsou nezbytné (například do klíčových systémů řízení firmy), ovšem analýzu ekonomických hodnot se u nich stejně vyplatí udělat, protože získaná data nám mohou říci, kdy je nejvhodnější moment pro realizaci této investice.

Autor v článku doporučuje vytváření analýzy hodnot „odspodu“. Začít se musí u infrastruktury – operačních systémů, serverů a databází. Dále se může přejít k podpůrným informačním systémům, jako je například účetnictví, správa inventáře apod. Na vrcholu této pomyslné pyramidy jsou systémy, které představují konkurenční výhodu firmy – např. CRM.
Zdroj: Job Universe - server obsahující strategické tipy pro personalisty i uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Job Universe