Internet ve firmě - dobrý sluha, ale zlý pán

Studie „Internet v českých firmách“ z listopadu minulého roku se mimo jiné zabývala otázkou, jaké problémy brání nebo ztěžují uplatnění Internetu ve firmách. Výzkumu se zúčastnilo 2866 firemních respondentů, kteří v uvedeném smyslu označili za největší problém nevyžádanou poštu, finanční náročnost a počítačové viry.

Problém finanční náročnosti postupně klesá s nárůstem velikosti firmy. Podobně klesá i problém výpadků a kolísání rychlosti Internetu, což je dáno především v průměru kvalitnějším připojením, kterým větší firmy disponují. S velikostí firmy naopak velmi strmě roste problém bezpečnosti počítačové sítě. Mírně roste také podíl uvádění problému nevyžádané pošty a počítačových virů.

Firmy dělené podle oboru mají přibližně shodný profil problémů. Objevuje se pouze zajímavé zjištění u IT firem, které velmi výrazně méně uvádí problémy s počítačovými viry i nevyžádanou poštou. Nejčastějším problémem je pro ně naopak finanční náročnost připojení k Internetu.

**Datum vydání:** I/2004
Zdroj: ISDN Server - zpravodajství ze světa telekomunikací
Zobrazit přehled článků ze zdroje ISDN Server