Inovace mnoha forem

Pro malé firmy se inovace nabízí v mnoha formách. Přestože jen nepatrné procento malých firem vlastní v současné době patenty, které užívají jiné firmy, více než 40 % oslovených amerických firem tvrdí, že v průběhu minulého roku představilo alespoň jeden nový nebo výrazně vylepšený produkt, službu, proces nebo design.

Inovace měla nejčastěji formu nového produktu (55 %) a služby (29 %), nových procesů bylo 8 % a inovací v designu 7 %. 34 % respondentů tvrdí, že nepřišli s žádným významným vstupem nebo vylepšením ve výše zmiňovaných oblastech. 11 % přiznává, že od doby, kdy něco takového uskutečnili, uteklo tři a více let. Třetina oslovených podnikatelů uvádí jako zdroj inovace vlastní firemní prostředí, 42 % nápad pro modifikaci nebo vylepšení okoukalo někde jinde a 15 % připustilo, že se jednalo o přímou kopii.

Tři čtvrtiny oslovených uvádí, že povzbuzují své zaměstnance, aby přicházeli s nápady na nové služby nebo produkty. 52 % dotázaných v případě implementace poskytuje zvláštní bonusy nebo uznání.

-av-

Zdroj: Startup Journal - portál amerického listu Wall Street Journal pro začínající podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Startup Journal