Firma Charles Schwab & Co. používá technologii dotazování přirozeným jazykem

Brokerská společnost **Charles Schwab & Co.** používá portál, u kterého se při vyhledávání informací nezadávají klíčová slova, nýbrž celé otázky formulované přirozeným způsobem. Zpracování přirozeného jazyka je postaveno na „lingvistických“ vyhledávacích strojích. Materiály jsou hierarchicky rozděleny do skupin, takže vazby mezi nimi jsou přesnější než při klasickém způsobu zpracování.

Podle ředitele oddělení společnosti **Gartner Group Inc.** pro technologický výzkum by podnik, který potřebuje obchodní zpravodajství, měl mít k dispozici hned několik dotazovacích metod.

Technologie zpracování přirozeného jazyka však ještě není dostatečně odzkoušená a nemusí pro každou firmu znamenat zvýšení produktivity. Investice do těchto technologií mají dlouhodobý charakter. Příspěvek uvádí nejvýznamnější dodavatele.

Nejdůležitější aspekty třech „dotazovacích“ technologií jsou shrnuty do tabulky.

**Datum vydání: VIII/2001**
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine