Facebook podporuje duševní zdraví

Facebook má pozitivní vliv na sebeúctu svých uživatelů, protože jim umožňuje prezentovat se před ostatními v tom nejlepším světle. Tvrdí to alespoň profesor komunikace na americké Cornell University Jeffrey Hancock, který je zároveň spoluautorem studie s názvem Mirror, Mirror on my Facebook Wall: Effects of Exposure to Facebook on Self-Esteem. Studie byla publikována v odborném časopise Cyberpsychology, Behavior and Social Networking.

Jeffrey Hancock vysvětluje, že uživatelé Facebooku si mohou vybrat, co o sobě sdělí světu, a vyvarovat se naopak toho, co by o nich vypovídalo negativně. Taktéž zpětná vazba od přátel veřejně dostupná na profilech uživatelů bývá vesměs pozitivní. I to podporuje sebeúctu uživatelů. „Na rozdíl od zrcadla, které nám připomíná, kdo skutečně jsme, a může mít negativní vliv na naši sebeúctu, pokud se to neshoduje s naším ideálem, Facebook ukazuje naši pozitivní verzi. Neříkáme, že je to klamná verze, ale je to verze pozitivní,“ shrnuje Hancock.

Studie se zúčastnilo 63 studentů univerzity, kteří se střídali na pozicích, kdy před sebou měli zrcadlo, vypnutý počítač nebo počítač s možností přístupu na svůj vlastní profil na Facebooku. Ti s přístupem k Facebooku mohli strávit tři minuty na své stránce. Pak vyplňovali dotazníky, které měřili míru jejich sebeúcty.

I když se neukázalo žádné zvýšené sebeúcty, účastníci s přístupem k Facebooku se hodnotili výrazně pozitivněji než ostatní. Nejvyšší míru sebeúcty vykazovali ti, kteří během pokusu editovali svůj profil. Jeffrey Hancock připomíná, že lidé většinou automaticky předpokládají, že internet je špatný. Toto je jedna z prvních studií dokládajících psychologický přínos Facebooku.

-kk-

Zdroj: Science Daily - americký internetový magazín věnovaný vědě, technologiím a medicíně.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Science Daily