Evropská komise chce podpořit využití systému GRID - Internetu budoucnosti

Evropská komise zahájila dvanáct výzkumných projektů financovaných z fondů Evropské unie, jejichž cílem je přenést síťový výpočetní systém Grid z výzkumných laboratoří do oblasti průmyslu. Komise těmto projektům schválila dotaci ve výši 52 miliónů euro. Bude-li dán každému přístup k ohromné výpočetní síle a znalostem dosud vyhrazeným pouze největším společnostem a laboratořím, měl by systém Grid podle očekávání zvýšit schopnost firem obstát v konkurenčním prostředí a vytvořit nové trhy a služby. Uživatelé systému Grid mohou sledovat a modelovat cokoli od klimatických změn po chování automobilu při nárazu. Lepší pochopení těchto jevů může odpovědným osobám umožnit učinit správná rozhodnutí vedoucí ke zlepšení kvality lidského života.

**Datum vydání: IX/2004**
Zdroj: Europa - oficiální portál Evropské unie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Europa