Etiketa konferenčních videohovorů

Konferenční hovory jsou velmi efektivními komunikačními nástroji. Namísto dlouhého dojíždění do kanceláře v přesně padnoucím obleku je můžete vést z pohodlí domova. V případě konferenčních videohovorů je však již situace složitější. Přinášejí sice výhodu v tom, že můžete vidět lidi, s nimiž jednáte, na druhou stranu však musíte také dbát o svůj image.

Samozřejmostí je připravit si agendu chystaného videohovoru a vypnout mobilní telefon, který by mohl rušit. Nedostatečné dodržování dalších etických pravidel však může zhatit veškeré vaše naděje, které do konferenčního videohovoru vkládáte. Co tedy dodržovat?

- Zajistěte facilitátora, který vám pomůže řídit neukázněné účastníky videohovoru.

- Pokud chcete z videohovoru pořizovat zvukový nebo obrazový  záznam, požádejte účastníky o svolení. Je třeba respektovat soukromí.
- Buďte pozorní a poslouchejte. Pokud se to budete snažit jen předstírat, odhalí vás.

- Uvědomte si sílu řeči těla. Vyhněte se osobním gestům, jako je hraní si s vlasy, škrábání apod.
- Pamatujte si, že jde o setkání tváří v tvář, a proto byste neměli zapomínat na výraz svého obličeje. Dávejte si pozor, abyste vysílali správné signály.

- V průběhu videohovoru nejezte ani nepijte.

-kk-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine