Efektivita virtuálních týmů závisí na důvěře

Podle nové studie Univerzity v Kalábrii je úroveň důvěry mezi všemi spolupracovníky klíčovou metrikou při hodnocení efektivity virtuálních týmů.

Ilustrační snímek

Vytváření skupin je klíčovým tématem v sociálních komunitách kvůli efektivním organizačním schématům, díky kterým jsou členové schopni těžit ze spolupráce a vzájemných sociálních interakcí.

Například Facebook dosáhl v roce 2019 2,4 miliardy aktivních uživatelů a za posledních pět let se na platformě vytvořila více než jedna miliarda skupin. V každé skupině musí jednotlivci věřit, že skupina jim poskytne určitou hodnotu, ať už ve formě zábavy nebo informací.

Skupina zase musí určit hodnotu, kterou každý jednotlivec do skupiny přináší, a také to, jak důležitá je tato hodnota při přijímání členů. Obecně platí, že pozitivní interakce mezi členy zlepšují sociální kapitál skupiny, respektive její efektivitu, jak výzkumníci potvrdili v první výzkumné studii. Dopad roste s úrovní vztahu člena skupiny a jeho soudržnosti s týmem.

Vědci dále zkoumali údaje o interakcích od 34 541 jednotlivců na dvou italských sociálních sítích - EPINIONS a CIAO.

Uživatelé EPINIONS a CIAO dostali za úkol přidělovat hodnocení konkrétním příspěvkům a také mohli dále rozšiřovat svou vlastní síť důvěry přidáváním dalších uživatelů, jejichž recenze byly podle nich cenné.

Vědci ve svých závěrech analyzovali celkem tři třídy uživatelů – od nejcennějších po nejméně hodnotné členy skupiny. Zjistili, že jakmile jeden uživatel má omezené nebo nedostatečné interakce s jiným uživatelem, obrací se na svou síť přátel, aby si zajistil reference a důvěryhodnost. Princip je tedy podobný jako fungování v reálné komunitě ve fyzickém světě.

Vědci implementovali tuto strategii do připraveného algoritmu, abych vytvořili skupiny ve virtuálních komunitách na základě váženého hlasovacího mechanismu, přičemž každý hlas byl reprezentován hodnotou důvěry získanou vhodnou kombinací spolehlivosti a reputace.

Tato strategie při použití na data ze sociální sítě významně zlepšila celkovou hodnotu důvěryhodnosti skupin. Vědci nyní studují metriku hodnoty důvěryhodnosti ve složitějších konfiguracích skupin.

 

 

-bb-

Zdroj: Psych Central - největší světový portál věnovaný duševnímu zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Psych Central