E-tutoring - ani krok bez mého lektora

E-tutoring – ani krok bez mého lektora

Velkou nevýhodou většiny výukových programů distribuovaných na nosičích CD-ROM je skutečnost, že uživatel (žák, student) nemá při výuce kontakt s živým učitelem. Průlom v této oblasti přinášejí moderní metody e-learningu, které stále častěji využívají internet a intranet. Výuka pak probíhá ve formě elektronických kurzů řízených lektorem – tzv. **e-tutoring**. Kontakt mezi lektorem a účastníky kurzu je zprostředkován pomocí elektronické pošty nebo chatu.

Autorka v článku popisuje výhody e-tutoringu ve srovnání s klasickými výukovými programy, které nevyužívají internet. Podrobně rozebírá základní požadavky na lektora elektronických kurzů. Zdůrazňuje zejména sociální a psychologické aspekty jeho práce, které mají při této formě výuky podstatně větší význam, než je tomu u klasické výuky ve školách.

**Datum vydání:** III/2001
Zdroj: Wirtschaft & weiterbildung - marketing, personalistika, e-learning
Zobrazit přehled článků ze zdroje Wirtschaft & weiterbildung