Doména .eu začne fungovat už 7. prosince

Evropská komise oznámila, že doména nejvyšší úrovně ".eu", jež podnikům, orgánům veřejné správy a občanům umožní, aby pro své webové stránky a e-mailové adresy používali celoevropský internetový název, bude uvedena do provozu 7. prosince 2005. Přípona ".eu" bude uživatelům umožňovat vyjádřit celoevropskou přítomnost, celoevropské cíle či vztah k celé Evropě. Samozřejmě nenahrazuje kódy jednotlivých zemí, ale doplňuje je. Čtyřměsíční zaváděcí doba má umožnit požádat o registraci názvů domén držitelům přednostních práv, avšak pod podmínkou, že jsou usazeni v EU. Od 7. dubna 2006 začne rejstřík přijímat žádosti od veřejnosti.

Očekává se, že evropská doména se svou důležitostí vyrovná doméně ".com". Firmám tato doména umožní rozšířit tržní dosah a občanům může pomoci v celé Evropské unii více zviditelnit jejich přítomnost na webu, nebo webové stránky jejich školy, univerzity či klubu. Nová evropská doména nejvyšší úrovně tedy nabízí jedinečnou příležitost pro moderní přeshraniční on-line marketing.

Domény nejvyšší úrovně (Top Level Domain - TLD) jsou jádrem mezinárodního systému názvů domén na internetu. Jsou to "přípony" za názvy domén a dělí se do dvou základních kategorií:
- obecné TLD, které nejsou spojeny s žádnou zemí (".com", ".org", ".net" a ".int")
- TLD tvořené kódy zemí, např. ".uk", ".fr", ".de" atd.
Doménu nejvyšší úrovně ".eu" spravuje a provozuje soukromý neziskový rejstřík EURid, který Komise vybrala na základě otevřené výzvy. EURid bude vyřizovat žádosti o registraci názvů domén prostřednictvím rozsáhlé sítě autorizovaných registrátorů. O registraci názvu domény lze požádat pouze prostřednictvím některého z těchto autorizovaných registrátorů.
Nejdříve bude možnost požádat o registraci názvu v evropské doméně vyhrazena pro držitele ochranných známek a pro orgány veřejné správy. Poté bude registrace umožněna vlastníkům jiných "přednostních práv", mezi které například patří názvy společností a obchodní značky. A nakonec bude moci o registraci požádat každý, kdo je usazen v Evropské unii.

-ds-

Zdroj: Business Info - Integrovaný systém informací pro podnikání a export
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Info