Diskuse o návrhu webových prezentací

Dva odborníci sdílejí své zkušenosti s návrhem webových stránek. Při vytyčování kritérií rozlišují dva pojmy: vzhled stránek a pocit jejich návštěvníka.

Prvky návrhu stránek by měly být vždy stejné, lišit by se však měl způsob jejich uspořádání. Oba účastníci diskuse demonstrují řadu různých aspektů na dvou odlišných typech stránek: stránky hudební skupiny Beatles a stránky obchodní firmy Amazon.com.

Samostatnou kapitolou je estetický vzhled internetových stránek, tj. jeden z parametrů jejich použitelnosti. Ještě důležitější parametr však je, aby návštěvník získal dojem moci nad prezentací.

Na závěr diskuse navrhují oba účastníci možné přístupy k zajištění odlišnosti mezi webovými prezentacemi.

**Datum vydání: XII/2001**
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com