Co by měly umět moderní systémy správy znalostí?

V poslední době se okolo pojmu „správa znalostí“ vytváří zmatek. Média a firmy si jej podle svého zaměření vykládají odlišně. Protože je tento pojem moderní, prohlašují dodavatelé softwaru za systémy správy znalostí vše, co nějakým způsobem dokáže pracovat s informacemi.

Firmy, které chtějí implementovat systém správy znalostí, by se proto měly spíše než na návratnost investic zaměřit na to, zda své peníze skutečně investují do systémů správy znalostí. Moderní systémy správy znalostí mají tyto vlastnosti:

- Optimálně využívají strategické poznatky firem a aplikují je na stále se měnící prostředí v organizaci.
- Mají určité funkce, které je odlišují od pouhých systémů správy informací a dokáží řešit problémy, které by se s pomocí systémů správy dat a informací řešit nedaly.
- Vychází z nové teorie znalostí, která se soustředí na člověka a kontext jeho činností.
- Umožňují integraci kreativních lidských schopností se zdokonalenými možnostmi pokročilých informačních technologií.

**Datum vydání:** I/2002
Zdroj: brint.com - americký portál věnovaný řízení rizik, IT a znalostnímu managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje brint.com