České firmy a ADSL - proč nezájem?

Agentura Digimark právě uveřejnila výsledky studie s názvem ADSL a jeho perspektivy v českých firmách, která je založena na kvantitativním výzkumu z května 2003, jehož se zúčastnilo 2249 respondentů z řad českých firem. Studie se zaměřila na zmapování současné situace v oblasti připojení přes ADSL, konkrétně pak i důvody pro nezájem o tuto službu. Firmy jako důvod nezájmu o ADSL nejčastěji uvedly spokojenost se současným připojením. Více než třetina firem se pak domnívá, že ADSL je příliš drahé. Pro menšinu respondentů jsou problémem i nedostatečné garance kvality připojení.

Na první pohled se zdá, že primárním důvodem nezájmu firem o ADSL je spokojenost se stávajícím připojením. Tuto domněnku je však možné vyvrátit porovnáním výsledků studie v závislosti na současném typu připojení k internetu a výši současných plateb za internet. U firem, které jsou na internet připojeny prostřednictvím analogové telefonní linky je hlavním důvodem nezájmu cena. U firem s permanentním připojením je to spíše omezená garance kvality služby. Čím méně pak firma platí za současné připojení, tím je pro ni důležitější cena ADSL a naopak s výší plateb roste spokojenost s připojením a také důvod nedostatečných garancí služby.

**Datum vydání:** VI/2003
Zdroj: ISDN Server - zpravodajství ze světa telekomunikací
Zobrazit přehled článků ze zdroje ISDN Server