Broadband Day - EU si žádá podporu širokopásmových služeb

V úterý 28. října bude Česká republika slavit státní svátek, stejně tak jako celá Evropa, která oslaví již třetí ročník tzv. „Broadband Day“, dne širokopásmových služeb. Den bude nyní zaměřen na výměnu zkušeností mezi místními a regionálními iniciativami a na financování infrastruktury. V České republice vyzývá k aktivní účasti Česká asociace kompetitivních komunikací (ČAKK).

Širokopásmové služby (broadband) jsou oblastí, které se u nás dosud nevěnuje příliš velká pozornost. Prakticky úplně zde chybí seriózní úvahy o tom, co by tyto služby mohly přinést, změnit a dále rozvíjet. Tedy úvahy a diskuse o aplikacích, službách, obsahu, o možnostech využití, o dopadech na nejrůznější stránky společnosti, od ekonomiky, přes vzdělání, kulturu apod. Pokud se o broadbandu vůbec diskutuje, pak jen v kontextu vysokorychlostního přístupu k Internetu.

V Evropské unii je v tomto ohledu situace lepší, například díky koncepci eEurope 2005, která zavázala členské země k podpoře širokopásmových služeb a jejich rozvoji. Zatím mají svou národní širokopásmovou strategii jen Británie, Francie, Irsko a Portugalsko. Česká republika se bude muset připravit takovouto národní strategii, a to nejpozději k našemu vstupu do EU.
Zdroj: ISDN Server - zpravodajství ze světa telekomunikací
Zobrazit přehled článků ze zdroje ISDN Server