Braňte se počítačovým virům

Přestože nejste nedbalý uživatel, můžete mít problémy s počítačovými viry. Se jejich zvyšujícím se počtem a novými technikami, které jejich pisatelé používají, přestává být antivirový program komplexním řešením v otázce bezpečnosti. Virus ke svému přenosu využívá důvěřivosti uživatele nebo slabých míst v softwaru. Prvním pravidlem je neotvírat přílohu elektronické pošty, pokud si nejste jisti, že osoba, která e-mail poslala, je důvěryhodná – i když jde o známého nebo přítele - připojený dokument může totiž být odeslán bez vědomí uživatele. Virus se často jeví jako obyčejný soubor – tabulka, HTML nebo dokument.

Některé z nich umějí přečíst adresář klienta elektronické pošty a rozesílají své kopie na všechny adresy, které zde najdou. V důsledku toho je pak uživatel méně opatrný při jejich otevírání – pocházejí-li od kolegy či kamaráda. Viry často útočí také na emoce adresáta – využívají zvědavosti či hněvu uživatele. Mnohé poplachy způsobené viry se nezakládají na pravdě – varování často může být podvodem. Některé výstrahy nabádají k odstranění určitých souborů z počítače – často jsou to však soubory systémové, jejichž nepřítomnost se může negativně projevit až později. Než tedy uživatel podnikne jakoukoliv akci, měl by se o pravdivosti zprávy přesvědčit.

Na závěr několik bezpečnostních tipů: Používejte antivirový software a aktualizujte jej. Neotvírejte přílohu e-mailu, dokud si nejste absolutně jisti, že je důvěryhodná. Buďte velmi opatrní, jste-li vyzváni k vymazání souborů z vašeho počítače. Nevíte-li si s něčím rady, nejste-li si v čemkoliv jisti, obraťte se na kvalifikovanou osobu – IT konsultanta nebo systémového administrátora.
Zdroj: bcentral - Portál společnosti Microsoft věnovaný malým podnikům
Zobrazit přehled článků ze zdroje bcentral