Automatizované trhy mění podobu elektronického obchodování

Automatizované trhy mění podobu elektronického obchodování

S pomocí automatizovaných trhů se mohou společnosti lépe rozhodovat v oblasti obstarávání a přenést výrazné úspory v nákladech až na konec dodavatelsko-odběratelského řetězce. Uživatelé technologií automatizovaných trhů mohou porovnávat nabídky od různých dodavatelů a na základě celé škály atributů vybírat nejlepší z nich.

Z pohledu kupujících vedou elektronická tržiště uživatele k optimalizaci dodavatelsko-odběratelského řetězce, prodávající zde má příležitost k posílení soudržnosti s místem a k odlišení své nabídky a cen.

Společnost **Bios Group Inc.** vyvinula technologii automatizovaného trhu **Market Prowess**. Tento nástroj dovoluje společnostem, aby snížily náklady a pomocí víceparametrového porovnávacího mechanizmu zredukovaly svůj inventář.

Systém **Market Prowess** využívá hybridní algoritmy vycházející z operační analýzy, z informatiky a z nauky o komplexnosti. Omezuje časové prodlevy v dodavatelsko-odběratelském řetězci, přičemž sám pracuje v reálném čase.

**Datum vydání: III/2001**
Zdroj: Cap Gemini Ernst & Young - portál mezinárodní poradenské společnosti
Zobrazit přehled článků ze zdroje Cap Gemini Ernst & Young