Automatizace a výměna dat - stěžejní bod internetového obchodování

Automatizace a výměna dat – stěžejní bod internetového obchodování

Dnešní ekonomické prostředí klade stále větší nároky na efektivitu, automatizaci a výkon v oblasti informačních technologií. V důsledku toho elektronické obchody začínají přesouvat svoji pozornost od jednoúčelových programů pro internetové transakce k systémům umožňujícím automatizovat operace vyžadující doposud lidskou účast a dohled. Realita je však taková, že výměna a koordinace dat jak v rámci společnosti, tak mezi obchodními partnery, není nic jednoduchého.

Různé aplikace pro elektronické obchodování mohou mít potíže s automatickým sdílením a zpracováním dat, což vyžaduje zásah personálu – tím se však snižuje efektivita. Společnosti zabývající se informačními technologiemi mění svůj přístup – aplikace pro e-komerci již nepovažují za oddělené programy, ale za součást komplexního projektu vyžadujícího interakci mezi různými systémy.

Mnoho firmám umožnilo zavedení vhodných aplikací zkrátit a zjednodušit doručování zboží a snížit náklady. Integraci s virtuálním okolím je možné zajistit pomocí pomocného software (tzv. middleware) nebo využitím technologií XML, Java a Linuxových systémů. Integrace obchodních procesů je klíčem k lepším zákaznickým službám, rychlejší komunikaci a tím i k větší efektivitě.
Zdroj: Destination KM - strategické informace o správě znalostí pro transformace podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Destination KM