Alcatel e-Business Distribution implementuje první virtuální kontaktní centrum v České republice

Společnost Alcatel e-Business implementovala u Českého Telecomu virtuální kontaktní centrum. Tato technologie v budoucnu umožní spojení libovolného počtu kontaktních center v jedno centrálně řízené virtuální kontaktní centrum, integrující jak hlasové tak internetové komunikační kanály.

Virtuální kontaktní centrum Českého Telecomu mj. výrazně posílí konkurenceschopnost nabízených služeb a produktů na liberalizovaném trhu. Pilotní projekt – tzv. IN kontaktní centrum – integruje kontaktní centrum se službou Virtuální karty pro volání (obdoba současné Karty X).

Řešení umožňuje účinné řízení propagačních kampaní na integrované platformě, řízní pracovních sil dle profesní odbornosti, řízení vnějších kontaktů organizace či správu internetových kontaktních center.

**Datum vydání: X/2001**
Zdroj: ISDN Server - zpravodajství ze světa telekomunikací
Zobrazit přehled článků ze zdroje ISDN Server