Zvyšování výkonnosti - klasický seznam otázek

Článek je shrnutím knihy Improving performance (Zvyšování výkonnosti), která podle autora představuje klasickou referenci při řízení organizace, reorganizaci procesů a zlepšení produktivity. Ústředním tématem je výkonnost z hlediska tří základních složek – organizační strategie a struktury, procesů a individuálních výkonů zaměstnanců. Efektivní přístup vyžaduje integraci všech tří složek. Stať nabízí sérii otázek, jejichž zodpovězení je pro zvýšení výkonnosti klíčové – týkají se všech tří výše uvedených oblastí. Zde jsou některé z nich:

Struktura organizace – Jak je společnost vnímána zákazníky, jak dodavateli, dopravci a zaměstnanci? Jak je strategie podniku sdělována navenek, jak je o ní komunikováno – a zda vůbec. Podporuje formální struktura firmy její strategii? Jsou všechny zdroje správně rozdělovány? Je řízena komunikace a interakce mezi jednotlivými odděleními? V oblasti efektivity procesů – Byly určeny procesy, které jsou pro organizaci životně důležité? Jsou cíle klíčových činností ve shodě s požadavky zákazníků a dodavatelů? Jsou tyto procesy ve své současné podobě tím nejefektivnějším způsobem, jak dosáhnout určených úkolů?

Individuální výkony – Jsou výsledky práce a stanovené standardy ve shodě s požadavky zákazníka a nároky procesů? Mají pracovní postupy logickou posloupnost? Vyhovuje pracovní prostředí standardním zdravotním a ergonomickým nárokům? Mají pracovníci dostatek potřebných prostředků, zpětnou vazbu, jsou jasně stanoveny priority? Zlepšení výkonnosti vyžaduje také stanovení cílů ve všech třech oblastech – cíle by měly například reflektovat aktuální hodnoty organizace a způsoby práce, měly by být měřitelné, orientované na zákazníka a vycházet z jeho potřeb. Důležitá je také jejich srozumitelnost.
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher