Zvládněte krizi podniku co nejlépe

Nám se to nemůže stát, nikdy neříkejte. Krize může postihnout každý podnik, je dobré být na ni proto připraven. Problém se může vyklubat i ze zdánlivě běžných situací - změna ve vedení, ve výrobě, ve strukturách.

Neklid vyvolá neinformovanost zaměstnanců o těchto změnách. Když jim nikdo neodpoví na jejich otázky, začnou hledat odpovědi sami, a to je špatně. Má-li dojít ke změnám, informujeme o nich jako první a přednostně vlastní zaměstnance. Neskrývejte ani eventuální negativní důsledky změn.

Míra rizik spojených s aktivitami jednotlivých podniků je různá. Většinou platí čím nebezpečnější provozy, tím lepší připravenost na omezení dopadů eventuální havárie. Prozíravé firmy si pro takový případ připravují i plány komunikačních postupů k veřejnosti. Lidé jsou více schopni rizika akceptovat, pokud o nich vědí a znají připravená protiopatření.

Podnik by měl upevňovat své postavení především ve svém bezprostředním okolí - u držovat dobré styky s místní správou, mít dobré kontakty s lokálními médii. Vedení musí sledovat trendy ve společnosti. To co veřejnost ještě dnes akceptuje, může zítra považovat za nepřijatelné. Je dobré si občas ověřit, co si o firmě veřejnost myslí.

Nejlépe je na "nenormální" situaci připraven podnik, který veřejnosti poskytuje informace průběžně. Pokud tak začne činit až v době krize, setká se s nepochopením. Jestliže konfliktní situace nastane, musí podnik mluvit jedním jazykem. Zvláště cenné jsou v tomto případě výpovědi zaměstnanců. Je tedy ku prospěchu věci, když vedení zaměstnance informuje. Podniku rozhodně neprospěje, když pracovník médiím sdělí, že má zakázáno o vzniklé situaci mluvit.

-hp-

Zdroj: iHNed.cz - online zprávy Hospodářských novin
Zobrazit přehled článků ze zdroje iHNed.cz