Zpracování znalostí z pohledu počítačového odborníka

Přestože mnoho současných expertů tvrdí, že správa znalostí má co do činění spíše s kulturou než s technologiemi, zastává Richard L. Ballard názor, že jsou to právě technologie, jež jako jediné mohou zajistit „spravovatelnost“ znalostí.

Ballard byl původně fyzikem, pak se věnoval programování navigačních testů pro ponorku Nautilus. Hlavní náplní jeho práce, jak v softwarovém tak ve vojenském sektoru (pracoval např. na projektu detekce jaderných hlavic), byla kodifikace znalostí a podpora rozhodování o schvalování či zamítání nákladných projektů.

Správa znalostí má usnadnit pochopení jednotlivých rozhodnutí a jejich následků a výběr takového rozhodnutí, „se kterým se dá žít“. Provádění výběru však nelze zautomatizovat. Cílem výzkumu správy znalostí je vytvoření nástrojů a metodiky, díky nimž jsou náklady na zpracování znalostí pouze jednorázové. Činnosti, které budou následovat, již s těmito náklady nesouvisí.

Očekává se, že v průběhu příštích několika let bude k dispozici „jazyk“ umožňující uchopení, integraci, zhmotnění a okamžitou využitelnost jakékoli kulturní znalosti.

V příspěvku pojatém formou otázek a odpovědí se R. Ballard dotýká problematiky teoretického zpracování znalosti, redukce neurčitosti a nutnosti počítačového zpracování znalostí.

*Datum vydání:* 11/2000
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine