Znáte svůj byznys?

Problémem řady firem zůstává skutečnost, že jejich vůdcové nevidí příslušný byznys v jeho skutečné podobě – jako tok aktivit, které překračují tradiční hranice oddělení tím, že poskytují zákazníkům služby s přidanou hodnotou, čímž vytvářejí i hodnoty pro podílníky. Znáte svůj byznys skutečně tak dobře, jak byste měli? Jste opravdu dostatečně v kontaktu s každodenní realitou? Máte-li sebemenší pochybnosti, článek nabízí několik rad.

Znalost byznysu začíná se schopností vyjádřit firemní strategii pomocí konkrétních kroků, které povedou k jejímu úspěšnému splnění. Dále je třeba usilovat o neustálé zvyšování výkonnosti, což vyžaduje soustředění, propojení firemních zdrojů a zdokonalování disciplíny v každodenním provozu firmy. V praxi však stojí tomuto teoretickému řešení v cestě různé překážky. Mezi nejčastější překážky patří následující:

- Řada vůdcovských týmů ve skutečnosti není týmem, ale skupinou silných individuí.

- Jelikož vůdcové přicházejí z různých oblastí s různými zkušenostmi, firmy musejí často řešit spory typu „můj konzultant je lepší než tvůj konzultant.“

- Vůdcové mají často problém s vyvážením času investovaného do chodu firmy a zlepšování výkonnosti.

- Změny ve vedení nepříznivě ovlivňují kontinuitu snah o zvyšování výkonnosti. Noví vůdcové mají tendenci dívat se na aktivity svých předchůdců skepticky.

-kk-
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher