Znalostní trénink britské policie

Znalostní trénink britské policie

Firmy, které začínají se správou informací, se snaží při jejím prosazování postupovat směrem „shora dolů“, tedy nutí své zaměstnance, aby sdíleli znalosti a sami je předávají tam, kde je to nutné. Často také věří, že správa znalostí stojí na kvalitních informačních systémech a zaměňují znalosti s informacemi. Tento přístup však z dlouhodobého hlediska nebývá příliš úspěšný. Firmy, které jsou v tomto směru dále, si vytváří znalostní sítě mezi jednotlivými odděleními a snaží se ze zaměstnanců znalosti spíše získávat, a to kreativním způsobem. Vychází ze skutečnosti, že zaměstnanci sami mají zájem navazovat kontakty a komunikovat.

Britští policisté prochází systémem přísného tréninku – jedná se o kombinaci e-learningu s klasickým tréninkem. Autor se v článku zabývá otázkou, jak tento policejní systém školení zdokonalit, aby se stal skutečně znalostním systémem. V tomto školení je kladen důraz především na dobrou znalost platných zákonů a učitelé se sami snaží, aby měli účastníci školení možnost si své znalosti později aktualizovat. Jednou z možností je sdílení jejich e-mailových adres, na které mohou učitelé později zasílat informace o aktuálních zákonech a směrnicích.

Velmi užitečný by byl také webový portál, z něhož by měli policisté přístup ke všem aktuálním relevantním informacím. Zde by si například mohli také vyhledat pomoc od někoho, kdo absolvoval kurz před nimi (mentora). Problémy by se mohly řešit i v diskusním fóru věnovaném případným otázkám, které se naskytnou po absolvování školení. E-learning může ušetřit mnoho času i přednášejícím – účastníci si mohou přečíst potřebné materiály ještě před vlastní hodinou a lépe tak rozumí výkladu.
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com