Znalostní komunity v praxi

V únoru letošního roku proběhl v americkém San Franciscu pátý ročník znalostní konference„Annual Braintrust Knowledge Management Summit“. Účastnil se jí i John Seely Brown, hlavní vědecký poradce společnosti **Xerox**, který přednesl svůj příspěvek o znalostních komunitách. Zaměřil se zejména na tzv. praktické komunity (communities of practice) známé pod zkratkou CoPs. Podle tradiční definice je CoP skupina lidí sdílejících určitý zájem, problém nebo zaujetí nějakým tématem a rozvíjejících znalosti v dané oblasti na základě neustálých interakcí. John Seely Brown však tuto definici rozšířil o schopnost CoP posunout myšlení skupiny o celé příslušné oblasti kupředu.

Praktické komunity jsou podle Browna velice důležité. Mohou pomoci překonat tradiční byrokratické znalostní bariéry a nabízejí i určitý prostor pro nové experimenty, jedinečnou možnost uplatnění improvizace v obchodní praxi. To vše však vyžaduje na firemní půdě vhodné sociální prostředí, sociální sítě umožňující přenos informací. Takové sítě tvoří zejména tři základní činitelé:
- uzly (hubs) – místa sbírání a sdílení důležitých informací,
- měřiči tepu (pulse-takers) – lidé kontrolující pokračující zdravý vývoj organizací,
- hlídači (gatekeepers) – lidé kontrolující tok informací za účelem dosažení určité síly.

John Seely Brown se ve svém příspěvku na konferenci snažil upozornit na důležitost přesného definování pojmů znalostního managementu na základě jejich fungování v praxi.

**Datum vydání:** IV/2003
Zdroj: Destination KM - strategické informace o správě znalostí pro transformace podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Destination KM