Znalosti a pracovní prostředí

Firmy často nedoceňují skutečnost, že práci znalostních pracovníků výrazně ovlivňuje i fyzické prostředí, v němž se nacházejí, tj. kanceláře, kóje, budovy a mobilní pracoviště, v nichž vykonávají svou činnost. V roce 2002 vypracovali na toto téma studii odborníci ze společnosti Accenture. Nejen na jejím základě dnes víme několik důležitých věcí o vztahu pracovního prostředí a výkonnosti znalostních pracovníků.

- Znalostní pracovníci preferují uzavřené kanceláře, ale komunikují raději v otevřeném prostoru. Studie potvrzují, že zatímco uzavřené kanceláře umožňují lepší koncentraci, otevřené umožňují lepší neformální komunikaci, budování důvěry a sociálního prostředí.

- Znalostní pracovníci se shromažďují v určitých geografických oblastech. Vykazují větší produktivitu, pokud žijí ve městech a regionech s obdobnými lidmi. Typickým příkladem je Silicon Valley .

- Znalostní pracovníci se během své práce pohybují. Potřebují mobilitu a tráví hodně času mimo kanceláře. Firmy by jim proto měly umožnit efektivní práci v mobilním prostředí.

- Znalostní pracovníci spolupracují. Scházejí se mezi sebou, povídají si. Pracovní prostředí by jim mělo usnadňovat spolupráci a výměnu tichých (implicitních) znalostí.

- Znalostní pracovníci se soustřeďují. Vedle spolupráce potřebují také možnost soustředit se na svou práci. K tomu potřebují tiché místo s co nejmenším rizikem případných vyrušení.

- Znalostní pracovníci pracují v kancelářích. Rádi příležitostně využijí možnosti pracovat doma, ale nepreferují domácí kanceláře. Vědí, že být stále mimo kancelář znamená být všeobecně „mimo“.

- Znalostní pracovníci komunikují s lidmi ve své blízkosti. Je proto třeba, aby měli pracoviště co nejblíže lidem, s nimiž potřebují komunikovat.

- Znalostní pracovníci se nezajímají o „vymoženosti“ na svém pracovišti. Neexistují alespoň důkazy o tom, že by je k nástupu do určité práce nebo větší produktivitě motivovaly pingpongové stoly, automaty na pití, krby, odpočívací místnosti apod. Dokonce těchto možností nevyužívají, aby nepůsobili dojmem, že nepracují dost tvrdě.

-kk-

Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge