Značku lze budovat skrze lidské zdroje

Společnost LVMH přehodnotila v průběhu posledních dvaceti let svůj způsob vedení a díky zhodnocení kapitálu nemateriální povahy se stala průkopníkem na francouzském trhu s luxusním zbožím. V současné době získává tato společnost nápady a talent na základě spojení několika odlišných kultur.

Zlepšení koordinace mezi obchodními skupinami přineslo zlepšení do oblasti komunikace s okolním světem a společnost začala těžit z nových obchodních vztahů. Identita značek pěti hlavní divizí zůstává – i přes vznik nových aliancí a nových forem interní spolupráce – silná. Hlavní zásluhu na tom má klima, jež podporuje odvážné a novátorské vůdce.

Společnost LVMH nyní uplatňuje komplexní strategii řízení značky a podněcuje výměnu nápadů mezi manažery, kteří pocházejí z různých kultur. Hodnocení nehmotného kapitálu provádí společnost na základě srovnání se standardy, které se každý rok přehodnocují.

Již první reakce na tyto změny ukazují, že obnova firmy je ve svém počátku často v rozporu s obecným míněním.

**Datum vydání: XII/2001**
Zdroj: Cap Gemini Ernst & Young - portál mezinárodní poradenské společnosti
Zobrazit přehled článků ze zdroje Cap Gemini Ernst & Young