Zloději ve dne v noci chodějí

Zloději ve dne v noci chodějí

Dnešní doba si žádá stále přísnější bezpečnostní opatření. Platí to i v obchodní oblasti, kde hrozí ztráta obchodních tajemství a důvěrných dat, jako jsou osobní údaje zákazníků. Americká FBI každoročně informuje o vysokých počtech odcizených firemních přenosných počítačů. Počítače mizí z aut, ať již zamčených nebo odemčených, konferenčních místností, hotelů apod. Otázkou je, co mohu firmy dělat, aby se krádeží svých počítačů vyvarovaly.

Zaměstnanci často podceňují bezpečnost zcela bezděčně. Ve firmě například existuje bezpečnostní oddělení, což považují za dostatečný důvod pro to, aby nechávali své kanceláře otevřené i tehdy, pokud se v nich nenacházejí. Podléhají mylné představě, že bezpečnost je záležitostí někoho jiného. Technické prostředky, jako jsou například kamerové systémy však nemohou samy krádežím firemního majetku zabránit.

Chránit svůj duševní majetek v přenosných počítačích se firmy nejčastěji pokouší pomocí hesel a šifrování. Často však zapomínají vést evidenci výrobních čísel svých počítačů, čímž snižují pravděpodobnost, že jim budou v případě krádeže někdy vráceny na minimum. Bezpečnostní opatření mohou fungovat, je však třeba disciplinovaně je dodržovat. Znamená to školit uživatele, stanovit přesná pravidla zacházení s firemními daty, nenechávat návštěvníky firmy bez dohledu a vymezit akce, které firma podnikne v případě ztráty počítače.

Přestože se přenosné počítače kradou převážně kvůli hardwaru, existují i výjimky, které mohou firmy velice vážně poškodit. Vybudování bezpečnostní politiky je proto na místě. Apelovat je důležité zejména na osoby, které s firemními počítači cestují mimo firmu. Ti by měli počítače patřičně chránit, tj. nenechávat v osobních vozech nebo na řečnických pultech po ukončení projevu a následné neformální diskusi. Familiérní chování vede k zapomnětlivosti, a právě té zloději nejlépe využijí k odcizení počítače.

-kk-

**Datum vydání:** VII/2004
Zdroj: CSO Magazine - Internetový magazím pro vedoucí pracovníky v oboru bezpečnosti a IT.
Zobrazit přehled článků ze zdroje CSO Magazine