Zlaté časy IT jsou pryč

Zlaté časy IT jsou pryč

Mnoho podniků se v současné době řídí mottem „Není nad snižování nákladů“. Tento přístup však nepřináší vždy kýžené výsledky. Mluvčí vedení německé pobočky společnosti Accenture Stephan Scholtissek má firmám za zlý především špatný přístup k zavádění nových technologií do pracovních procesů – poukazuje na to, že firmy, které investují do IT projektů uváženě, vykazují lepší výsledky a vyšší zisky než ty, které chtějí snižovat výdaje za každou cenu.

Scholtissek tvrdí, že firmy někdy se snižováním nákladů začínají právě od oddělení IT. Projekty se však nedají posuzovat pouze z technické stránky – kromě nákladů je nutné brát v úvahu i přínosy. Žadatelé o financování svých projektů by měli ve svých žádostech prokázat hospodárnost těchto projektů a vedení či jiná odpovědná osoba by tyto informace měla do svého rozhodování také začlenit.
Zdroj: Manager Magazin - Německý portál pro manažery. Informace z politiky, ekonomiky, podnikání a e-businessu.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Manager Magazin