Ženy dobře ví, co chtějí, a nedají pokoj, dokud to nedostanou

Ženy ve své kariéře nejvíce chtějí dosáhnout nejvyšší úrovně vedení, mít vliv a být významnými ve své organizaci. Průzkum na toto téma byl proveden mezi 571 ženami – manažerkami, které navštívily konferenci Simmons College School of Management Leadership v Bostonu. Zjistil, že definice vedení (vůdcovství) má méně společného s „mít na starosti ostatní“, ale více s „pomáhat ostatním“. Více než dvě třetiny dotázaných žen zmínily hodnotu práce, kde by mohly „učinit ze světa lepší místo“.

Padesát jedna procent manažerek uznalo, že je pro ně důležité vydělávat hodně peněz, zatímco většina respondentek řadila na přední místa potěšení z práce. 87% považuje za důležité mít čas na rodinu a přátele, 85% pokládá flexibilní práci za hlavní věc. Mít vliv a význam, určovat směr a priority společnosti je pro ženy důležitější než rozšiřovat podnik a dohlížet na větší počet zaměstnanců.
-ba-
Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine