Ženské zbraně do byznysu

Ženy byly v minulosti hnány k tomu, aby se chovaly jako muži, chtějí-li uspět a dosáhnou téhož postavení. Ukázalo se však, že takový postup není nejvhodnější. Ženy mají totiž minimálně tři vlastní kvality, které jsou jejich tajnými zbraněmi ve světě byznysu.

- Silné komunikační dovednosti. Podle psychologů použijí ženy za den v průměru třikrát více slov než muži. Navíc jsou vnímavější, umějí lépe naslouchat a soustředit se na vztahy s lidmi než na pouhá fakta. Ženy vědí, jak navazovat vztahy, jak odhalit silné a slabé stránky lidí a v konverzaci často vyjadřují podporu. Byznys potřebuje efektivní komunikaci a schopnosti pro budování týmu, zejména v oblasti prodeje, marketingu a vyjednávání.

- Intuitivní vyjednávací schopnost. Po staletí se ženy učily dostávat to, co chtějí, vyjednáváním a pospolitostí. Měly malou ekonomicko sílu a naučily se pracovat v systému, kde nemohly šéfovat. Umějí hledat kompromisy, přizpůsobovat se. V dnešní době mají ekonomickou svobodu a mohou těchto svých předpokladů využít k dosažení svých cílů. Firmám mohou výrazně pomoci při vytváření vztahů s partnery. Vidí cesty, po kterých by se muži nedali.

- Schopnost pracovat v týmu. Tato schopnost je ženám dána z části jako vrozená a z části jako kulturně podmíněná. Všimli jste si někdy například v restauraci, když jedna žena ve skupině lidí odchází na toaletu, že se k ní přidají i další ženy? To je jedna z typických ukázek přirozeného týmového chování žen, které u mužů nevidíme. Ženy zvládají týmovou spolupráci výborně a měly by být pro tuto svou kvalitu vyhledávány.

-kk-

Zdroj: WebProNews - americký portál pro webové profesionály
Zobrazit přehled článků ze zdroje WebProNews