Zavádění správy znalostí ve finském parlamentu

Účelem této publikace je představit názory na správu znalostí, které převládají ve státní správě, konkrétně ve finském parlamentu. Správa znalostí totiž již není doménou výlučně soukromého sektoru, ale začíná se využívat i ve státních organizacích. Ve Finsku je obecně rozšířen názor, že parlament by měl mimo jiné vytvářet podmínky pro efektivní komunikaci s občany, mezi něž KN bezpochyby patří. Při vytváření metod a postupů správy znalostí se zaměstnanci parlamentu řídili i několika dalšími názory:
* Technologie významně zasahují do naší pracovní kultury a komunikace, a to jak pozitivně, tak i negativně.
* Poslanci parlamentu se také potřebují dále vzdělávat a své vzdělání optimálně využít.
* Úloha veřejné správy doznala v poslední době významných změn, ale i zde je možné a nutné implementovat procesy správy znalostí.

Parlament je velmi specifická organizace, pro kterou je však správa znalostí také věcí kompetencí jednotlivců, jejich zkušeností a odbornosti. Cíle správy znalostí se týkají především spolupráce mezi jednotlivci a organizací a sdílení a předávání znalostí. Během projektu vykrystalizovalo mnoho dalších problémů, jako například otázka manažerských a vůdčích schopností a plánování práce.
Zdroj: KM Advantage - vše o správě znalostí - případové studie, články
Zobrazit přehled článků ze zdroje KM Advantage