Zástupci managementu firem se dopouštějí těch největších podvodů

Zástupci managementu firem se dopouštějí těch největších podvodů

Z mezinárodního výzkumu společnosti Ernst & Young s názvem „Fraud – unmanaged risk“ (Podvod – neřízené riziko), který tato společnost provádí každé dva roky, vyplývá, že firmy po celém světě zaznamenávají stále více podvodů. Největších podvodů se přitom dopouštějí vedoucí pracovníci. Výzkum proběhl již po osmé, a to mezi 400 výkonnými řediteli z nejrůznějších společností od nadnárodních korporací až po malé a střední podniky ve více než 30 zemích světa.

Bez ohledu na pokusy zlepšit řízení uvnitř podniků v souvislosti s nedávnými finančními skandály, došlo ve více než polovině dotázaných společností během posledních dvou let k vážným podvodům. Více než třetina všech podvodů byla zaznamenána v Evropě. Podle průzkumu se podvodů nejčastěji dopouští vedení společnosti, které má na svědomí až 55% podvodů, zatímco podíl zaměstnanců na počtu podvodů je asi 30 %. Znamená to tedy, že 85 % osob, kteří se dopustili podvodu, bylo na výplatní listině společnosti. Zajímavostí je jistě i fakt, že 85 % manažerů, kteří se dopustili podvodu, bylo ve své funkci méně než rok.

Z výzkumu dále vyplývá, že 6 % firem zaznamenalo v roce 2002 přes 50 podvodů, 9 % respondentů hovořilo o 11 až 50 podvodech a 32 % dotázaných zaznamenalo méně než 10 podvodů. Ve 30 % případů šlo o zpronevěry částek nad 100 000 dolarů a ve 13 % případů dokonce nad 1 milion dolarů. Společnosti se nejvíce obávají zpronevěry. Okolo poloviny dotázaných se obává počítačového zločinu a korupce a třetina z nich organizovaného zločinu. Jako užitečný způsob prevence a odhalení podvodu uvádí management společností nadále interní audit. Externí audit je vnímán jako preventivní faktor, ve většině případů však podvod neodhalí.

Zdá se, že společnosti považují riziko podvodů za vážnější než dříve. Dokladem toho je fakt, že 58 % společností má nyní vytvořen kodex dozoru a 68 % firem kodex řízení. Průzkum Ernst & Young dále ukazuje, že dochází ke zlepšení v oblasti vymáhání škod. Více než polovina společností, u nichž ke zpronevěře došlo, tvrdí, že byly za své ztráty odškodněny. Tento fakt představuje významný pokrok oproti roku 2000, kdy náhradu škody získalo jen 29 % společností.

Zdroj: Ernst & Young - mezinárodní síť poradenských společností
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ernst & Young