Zásady prezentací ve výuce

Odborníci hovoří o vytváření prezentací, které pobaví a budou motivovat a zároveň upozorňují, že posluchači dokáží absorbovat jen malé množství informací najednou. Zajímavé je, jak moc jsou odlišné prezentace, které jsou určené studentům. Je snaha zaujmout spíše intelektuálně než emocionálně.

P. D. Crispen, koordinátor školení a podpory na univerzitě v Kalifornii, napsal publikaci o použití PowerPointu ve vzdělávání. Poukazuje zde na skutečnost, že jsou značné rozdíly mezi obchodní a výukovou prezentací.

Mayerovy zásady multimédií
Profesor psychologie na universitě v Kalifornii, R.Mayer studuje způsoby, jak se studenti učí z obrazových a jak z mluvených materiálů. Jeho práce vyvozuje několik zásad. Je toho názoru, že lidé se učí lépe ze slov a obrázků než ze slov samotných. Je dobré, když jsou slova co nejblíže vizuálním materiálům a když není přítomna jiná, nesouvisející informace, která by odváděla pozornost. Co by si z toho měl uživatel PowerPointu vzít?

Než umístíte obrázek na výukový slajd, zvažte, zda je skutečně spřízněný s textem a zda by jeho odstranění neznamenalo úbytek nezbytné informace.

Organizace slajdů
Podle Mayerových zásad lidé chápou rychleji, když pouze naslouchají, než když se na text zároveň mohou dívat - to je dost překvapivé. Výjimku prý tvoří výuka technických dat, nebo potřeba vyvolávání některých informací znovu během prezentace.

K uvedení této zásady do praxe se pouze ujistěte, že jsou na slajdu zahrnuta pouze hlavní témata. Hlavní výhodou této metody je, že posluchači musí naslouchat, aby si mohli dělat poznámky.

Poznámky
Měli byste vyzvat posluchače, aby si dělali poznámky a nebo jim je dát? Poslech bez poznámek je vhodný, když se lekce zabývá tématem jen povrchně. Posluchači si buď dělají poznámky během prezentace a dostanou poznámky lektora po prezentaci, nebo jim rozdáte klíčové, písemné body s místem pro poznámky. Tato možnost omezí vyhýbání se tématům.

Existuje spousta faktorů vně multimediálních prezentací, které ovlivňují to, jak se posluchači učí. Stále však platí, že dovednosti přednášejícího – nebo učitele – jsou nejdůležitější.

-av-
Zdroj: Presentations - informace o technologiích a technikách efektivní komunikace
Zobrazit přehled článků ze zdroje Presentations