Zaměstnance nevybírejte podle délky seznamu zkušeností

Každá organizace neustále potřebuje vyhledávat a zaměstnávat nové lidi. Buď vzniká potřeba pokrytí průběžného úbytku zaměstnanců, nebo je nutné obsadit nové pracovní pozice v souvislosti s rozšiřováním podnikatelských aktivit. Při výběru zaměstnanců dávejte pozor na několik důležitých skutečností.

Požadavky na nové uchazeče často obsahují velmi dlouhý seznam schopností, zkušeností, vlastností, požadavků apod. Uvědomte si, že stanovení příliš vysokých a nerealistických požadavků na hledané osoby vede ve většině případů k tomu, že se místo nepodaří obsadit. Při specifikaci pracovního místa proto nestanovujte požadavky, které prakticky nikdo nedokáže splnit.

Mnozí manažeři se domnívají, že při obsazování pracovního místa musí hledat nového zaměstnance, který vykonával stejnou práci ve stejném odvětví a pokud možno v podobném podniku. Takový přístup často brání inovacím, novým myšlenkám a potenciálním změnám.

Minulé zkušenosti by mohly být přínosem jen tehdy, když se podnikové podmínky neměnily. Avšak právě změny jsou hnacím motorem budoucí prosperity každé firmy. Neváhejte proto přijmout na pracovní místo osoby, které mají základní praktické zkušenosti a vědomosti s danou oblastí práce a k tomu mohou do vaší firmy přinést ještě něco nového.

-pk-
Zdroj: manager.sk - slovenský server pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje manager.sk